• Luật Phương NamHỏi đáp pháp luật miễn phí
  • (+84) 937.029.368
  • [javascript protected email address]
  • PROFESSIONAL - DEDICATED - EFFECTIVE

Lưu ý/Luật Sư/Barrso

CHÍNH SÁCH MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Chính sách miễn trừ trách nhiệm

Chính sách miễn trừ trách nhiệm này được lập bởi BARRSO law firn, một công ty được thành lập có TRỤ SỞ tại Tp. Hồ Chí Minh. Chính sách miễn trừ trách nhiệm này có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm, và tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động thực tế của BARRSO.

Các nội dung; hình ảnh; thông tin và các yếu tố cấu thành khác trên website này chỉ có tính chất tham khảo, quý khách hàng không nên xem đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, hoặc xem đây như một hướng dẫn để thực hiện. Tất cả các tài nguyên trên website này không có, sẽ không có bất cứ ngụ ý nào, hay bất cứ vấn đề nào được tư vấn pháp lý liên quan đến mối quan hệ của khách hàng và chúng tôi. Trừ khi quan hệ khách hàng và Barrso được thiết lập rõ ràng dựa trên một bản Hợp Đồng Dịch Vụ Pháp Lý.

Website của chúng tôi có thể có các liên kết hoặc các truyền dẫn nội dung từ các website khác, mà chúng tôi không thể quản lý nó, do đó khách hàng nên cân nhắc chi cập nó, chúng tôi không, sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm; nghĩa vụ nào liên quan đến nội dung liên kết này và /hoặc bất cứ phiền toái, khiếu nại hoặc thiệt hại mà quý khách hàng có thể phát sinh do truy cập vào các nội dung liên kết hoặc website của nó.

Thêm nữa, nội dung; hình ảnh; thông tin và các yếu tố cấu thành khác trên website này không có ngụ ý hoặc phản ánh hoặc bày tỏ quan điểm đối với bất cứ phán quyết của các cơ quan tài phán, bất cứ quy định pháp lý hiện hành nào tại Việt Nam. Do đó khách hàng cũng không xem đây là ý kiến tư vấn hoặc dự liệu cho rủi ro pháp lý tương lai.

Hơn nữa, có thể có các hành động gửi email, điền thông tin của khách hàng, hoặc email trả lời tự động hoặc không tự động của chúng tôi. Tuy nhiên, đây cũng không phải là căn cứ hay nền tảng  để tạo nên mối quan hệ giữa khách hàng và Barrso.

Nếu quý khách có bất kỳ góp ý, yêu cầu nào liên quan đến chính sách này, vui lòng gửi email cho chúng tôi: info@barrso.com.

Chính sách miễn trừ trách nhiệm

Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368
barrso - Mobile: +84937029368