• Luật Phương NamHỏi đáp pháp luật miễn phí
 • (+84) 937.029.368
 • [javascript protected email address]
 • PROFESSIONAL - DEDICATED - EFFECTIVE

Trang chủ  ĐẦU TƯ & TÁI CẤU TRÚC

BARRSO sẵn lòng giúp đỡ và hỗ trợ tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tạo ra/xây dựng con đường pháp lý an toàn và mạnh mẽ khi đầu tư vào Việt Nam hoặc đầu tư từ Việt nam ra nước ngoài. Ngoài ra, BARRSO với đội ngũ các chuyên gia hàng đầu đặt biệt trong lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp, giúp đỡ nhà đầu tư đạt được hiểu quả cao nhất cho kế hoạch và đảm bảo an toàn pháp lý.

BARRSO chuyên môn cho các lĩnh vực: (i) Đầu tư; doanh nghiệp, (ii) Mua bán và sáp nhập, (iii)Sở hữu trí tuệ, (iv) Hàng hải và logistics, (v) Tài chính; chứng khoán,  (vi) Năng lượng; tái cấu trúc, (vii) Kinh doanh online, bao gồm tổ chức mạng xã hội; sàn giao dịch và các hình thức kinh doanh online khác, (viii) đàm phàn và giải quyết tranh chấp.

foreign-investment-restructuring-in Vietnam

A. ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

I. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (FDI):

     BARRSO sẵn lòng trợ giúp và hỗ trợ cho:

 1. Thành lập dự án đầu tư đầu tư mới tại Việt Nam, bao gồm tất cả các thủ tục từ lúc bắt đầu đến lúc dự án hoạt động và tương lai..
 2. Thực hiện các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A).
 3. Dự án đầu tư theo hợp đồng BCC.
 4. Dự án đầu tư theo hợp đồng PPP.
 5. Các hoạt động đầu tư trực tiếp khác.

     BARRSO tư vấn pháp lý đầy đủ cho:

 1. Tư vấn pháp lý ban đầu cho các điều kiện cần và đủ mà nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng theo quy định hiện hành tại Việt Nam
 2. Tư vấn về điều kiện đầu tư đặc thù cho từng lĩnh vực
 3. Tư vấn về lựa chọn hình thức đầu tư cũng như lựa chọn loại hình doanh nghiệp hoạt động sau này.
 4. Tư vấn về các điều kiện cần đáp ứng của từng ngành nghề hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
 5. Tư vấn về tài chính, vốn, các hoạt động liên quan đến vốn cần thiết cho dự án; và
 6. Tư vấn về cách thức triển khai dự án; và
 7. Tư vấn về văn hóa áp dụng pháp luật tại Việt Nam; và
 8. Các tư vấn khác theo từng trường hợp cụ thể.

foreign-investmemt-restructuring-in-vietnam

BARRSO hoàn toàn giúp đỡ và hỗ trợ như thế nào:

 1. Giúp đỡ và Hỗ trợ cho các thủ tục pháp lý xin visa nhập cảnh cho nhà đầu tư tìm hiểu thị trường.
 2. Hỗ trợ đón nhà đầu tư tại sân bay quốc tế.
 3. Hỗ trợ dịch thuật và phiên dịch; đồng hành cùng nhà đầu tư trong khoảng thời gian ở tại Việt nam khi tìm hiểu thị trường.
 4. Hỗ trợ tìm kiếm giúp nhà đầu tư địa điểm thực hiện dự án, văn phòng, kho xưởng, nhà máy.
 5. Hỗ trợ nhà đầu tư kiểm tra và soát xét các vấn về pháp lý theo yêu cầu.

BARRSO đại diện nhà đầu tư như thế nào:

 1. Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước tại Việt Nam
 2. Đại diện nhà đầu tư làm việc với các bên thứ 3 liên quan về dự án.
 3. Đại diện nhà đầu tư tham gia các cuộc họp với khách hàng tiềm năng của nhà đầu tư.
 4. Đại diện nhà đầu tư thực hiện các vấn đề pháp lý khác.

BARRSO hỗ trợ pháp lý thời điểm nào:

 1. Hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư lúc bắt đầu dự án.
 2. Hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư trong khi và đang thực hiện dự án.
 3. Hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư khi kết thúc dự án.
 4. Hỗ trợ dự liệu các rủi ro pháp lý cho nhà đầu tư trong tương lai.

II.  Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

BARRSO giúp đỡ và hỗ trợ cho:

 1. Tư vấn pháp lý về thị trường đầu tư tài chính, chứng khoán.
 2. Tư vấn pháp lý và đại diện ủy quyền nhà đầu tư tham gia quản lý nguồn vốn của nhà đầu tư.
 3. Tư vấn pháp lý cho các vấn đề liên quan khác về đầu tư gián tiếp nước ngoài.

BARRSO tư vấn và hỗ trợ cho nhà đầu tư tất cả các ý kiến pháp lý về lĩnh vực dự kiến rót vốn vào việt Nam cũng như tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến việc đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

foreign-investment -restructuring- in- vietnam

B.   ĐẦU TƯ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

BARRSO tư vấn và hỗ trợ cho:

Tại Việt Nam:

 • Tư vấn pháp lý liên quan đến các chính sách và việc tuân thủ các quy định liên quan đối với việc đầu tư ra nước ngoài theo quy định của luật pháp Việt Nam.
 • Cung cấp dịch vụ pháp lý và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xin giấy phép tại Bộ chuyên ngành cho dự án.
 • Cung cấp dịch vụ pháp lý và thực hiện tất cả thủ tục pháp lý tại ngân hàng nhà nước Việt nam cho các hoạt động liên quan.
 • Cung cấp dịch vụ pháp lý và thực hiện các thủ tục pháp lý cho hoạt động khác của doanh nghiệp và theo quy định của Việt Nam

BARRSO đại diện nhà đầu tư như thế nào:

 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các bộ chủ quản để xin chấp thuận đầu tư ra nước ngoài.
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với ngân hàng nhà nước để hoàn thành thủ tục cấp tài khoản và chấp thuận tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các bên thứ 3 khác.

Tại nước ngoài:

 • Hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm thông tin về thị trường, thông tin về văn phòng, nhà xưởng.
 • Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập dự án tại nước sở tại.

C.         TÁI CẤU TRÚC:

BARRSO cung cấp dịch vụ pháp lý và đại diện giải quyết cho các thủ tục pháp lý liên quan đến sắp xếp, thay đổi và tái cấu trúc lại doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan đến thay đổi cơ cấu doanh nghiệp, vốn, cổ đông, thành viên, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các hoạt động sáp nhập và M&A khác liên quan đến tài cấu trúc.

foreign-investment-restructuring-in-Vietnam

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
Bạn tìm thông tin về điều kiện lĩnh vực đầu tư cũng như ngành nghề kinh doanh ở đâu? Bạn tìm thấy kinh nghiệm thưc tế về địa điểm thực hiện dự án ở đâu? Tất cả các khía cạnh này ...

HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
Các tài liệu pháp lý sẽ được cung cấp bởi các nhà đầu tư, bao gồm các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư thực thể. Để được tiếp tục với nội dung của bài đăng ...

VỐN ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM
CHIA SẺ TẤT CẢ KINH NGHIỆM CHO NHÀ ĐẦU TƯ MỚI ĐĂNG KÝ VỐN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM CÔNG VIỆC phải được chuẩn bị trước khi đầu tư vào Việt Nam Như bạn có thể biết, khi bạn đầu tư vào Việt Nam, ...

Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368
barrso - Mobile: +84937029368