• Luật Phương NamHỏi đáp pháp luật miễn phí
  • (+84) 937.029.368
  • [javascript protected email address]
  • PROFESSIONAL - DEDICATED - EFFECTIVE

Trang chủ  DOANH NGHIỆP & HÀNG HẢI & LOGISTICS

BARRSO tập trung hỗ trợ và giúp đỡ khách hàng xây dựng quy trình tuân thủ pháp lý doanh nghiệp và hoạch định kế hoạch phù hợp với khả năng kinh nghiệm và khả năng tài chính của mình.

Dịch vụ pháp lý của BARRSO tập trung đảm bảo an toàn cho vòng đời của doanh nghiệp chia ra 03 thời điểm dưới đây:

  • Tư vấn pháp lý ban đầu cho doanh nghiệp, bao gồm tư vấn về điều kiện tuân thủ ban đầu, thành lập doanh nghiệp, điều kiện tuân thủ thuế doanh nghiệp, lao động, nhân sự và tổ chức cơ cấu doanh nghiệp và tư vấn pháp lý khác.
  • Tư vấn pháp lý trong quá trình doanh nghiệp hoạt động, bao gồm Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, tư vấn và cập nhật các quy định của pháp luật, tư vấn và xem xét tất cả các hợp đồng kinh kế, dịch vụ, thương mại của doanh nghiệp, tư vấn chuyên sâu về thuế, hoạt động quản trị doanh nghiệp, tư vấn tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, Đàm phán, giải quyết tranh chấp cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn pháp lý khi dự án chấm dứt: Tư vấn tuân thủ pháp lý để hoàn tất nghĩa vụ thuế, tư vấn tuân thủ pháp luật về giải quyết lao động, tư vấn tuân thủ pháp luật để giải quyền về hợp đồng, quyền lợi và nghĩa vụ với khách hàng, doanh nghiệp.

doanh nghiep-hang hai-logistics

BARRSO đặt biệt chuyên sâu trong các lĩnh vực Hàng Hải, Logistics, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Tư vấn tuân thủ pháp luật về hàng hải, về dịch vụ Logistics
  • Đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục pháp lý thành lập dự án liên quan đến hàng hải và dịch vụ logistics.
  • BARRSO đặt biệt có kinh nghiệm, thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khách hàng của BARRSO bao gồm các tập đoàn tàu biển hàng đầu cho đến các tập đoàn vận tải lớn như: Wan Hai lines (Shipping Lines), He Chun (Warehouse at Port), Cargo Rush (Logistics), Han world (logistics), Viet Chun logistics (Container transport), Lotte Vinatrans global (Logistics); CIF international freight (VN) etc.

doanh nghiep-hang hai-logistics

Hóa đơn điện tử là gì?
Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện ...

CONDITIONS FOR FOREIGN WORKERS TO WORK IN VIETNAM
Currently, the companies employ foreign workers is gradually becoming popular due to particular works; good investment capital approach policy as well as improved investment environment. So what are the conditions for foreign workers to be able to work in Vietnam, to ensure the stability of ...

Bảo hiểm và chuyên gia nước ngoài
Which kind of insurance must foreign employees participate in? Insurance is an employee's right when they work for employer. However are foreign employees entitled to all kinds of insurance as Vietnamese employees? Unemployment insurance: Pursuant to Article 43 of the Employment Law ...

Chứng chỉ lưu ký chứng khoán
Chứng chỉ lưu ký là loại chứng khoán được phát hành trên cơ sở chứng khoán của tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

PHÁP LÝ CĂN BẢN VỀ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÔNG TIN CHUNG Định nghĩa Trách nhiệm pháp lý Cơ cấu tổ ...

Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368
barrso - Mobile: +84937029368