• Luật Phương NamHỏi đáp pháp luật miễn phí
  • (+84) 937.029.368
  • [javascript protected email address]
  • PROFESSIONAL - DEDICATED - EFFECTIVE

Trang chủ DOANH NGHIỆP & HÀNG HẢI & LOGISTICS

Luật Phương Nam

PHÁP LÝ CĂN BẢN VỀ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THÔNG TIN CHUNG

Định nghĩa

Trách nhiệm pháp lý

Cơ cấu tổ chức

Phương thức huy động vốn

Loại tài sản góp vốn

Thời hạn góp vốn

Điều kiện Chia lợi nhuận

Là doanh nghiệm có từ 02 đến 50 thành viên, bao gồm tổ chức và cá nhân.

Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc.

Chú ý: Ban kiểm soát chỉ bắt buộc đối với Công ty TNHH hai thành viên là doanh nghiệp nhà nước

Các thành viên góp thêm.

Huy động từ các thành viên mới

Chào bán trái phiếu riêng lẻ hoặc đại chúng.

Các phương thức huy động vốn khác

Do các thành viên thỏa thuận, bao gồm Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác định giá được bằng đồng Việt Nam.

Trong vòng ̣90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Chú ý: Thời gian trên không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện các thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu.

-Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

- Đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi chia lợi nhuận.

THÔNG TIN VỀ THÀNH LẬP

Hồ sơ thành lập

Thời gian

Phương thức nộp

Điều kiện để cấp giấy phép

Biểu mẫu theo thông tư 01/2021 hiệu lực ngày 1/5/2021

Thẩm quyền cấp

Chú ý khi thành lập

1.Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2.Điều lệ công ty

3.Danh sách thành viên

4. Hồ sơ pháp lý của thành viên là cá nhân

5. Hồ sơ pháp lý của thành viên là tổ chức.

Chú ý: Nếu thành viên góp vốn là pháp nhân nước ngoài, hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự trước khi sử dụng tại Việt Nam

Biểu mẫu tham khảo đính kèm.

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

1.Trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh

2.Thông qua dịch vụ bưu chính

3.Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử qua 02 cách: Chữ ký số và tài khoản đăng ký kinh doanh.

1.Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh

2.Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định theo luật doanh nghiệp.

3.Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ

4.Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

+Mẫu Phụ Lục I-3

+Mẫu Phụ Lục I-6

+Mẫu Phụ Lục I-10

Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư

1.Ngành nghề cấp theo hệ thống ngành cấp 4, những ngành có quy định trong luật chuyên ngành thì liệt kê theo quy định của luật chuyên ngành.

2.Tên doanh nghiệp bao gồm loại hình doanh nghiệp + tên riêng

Loại hình doanh nghiệp được viết là “ công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “ công ty TNHH”

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt, các chữ F, Z, J, W chữ số và ký hiệu.

3. Địa chỉ trụ sở: Không được sử dụng địa chỉ trụ sở là nhà chung cư hoặc căn hộ chung cư với mục đích để ở, đối với địa chỉ cho doanh nghiệp sản xuất, nếu nằm ngoài khu công nghiệp phải có chấp thuận ý kiến phù hợp quy hoạch của chính quyền địa phương.

CÁC BƯỚC CẦN THỰC HIỆN SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Đặt bản tên công ty

Mở tài khoản ngân hàng và đăng ký nộp thuế điện tử

Kê khai thuế môn bài và đóng thuế môn bài

Làm hồ sơ khai thuế ban đầu

Mua chữ ký số kê khai thuế (Token)

Liên hệ sử dụng hóa đơn điện tử

Khắc con dấu doanh nghiệp

Bảng tên công ty được đặt tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Nếu có tên công ty có tiếng nước ngoài thì tên công ty có tiếng nước ngoài cỡ chữ phải nhỏ hơn tên tiếng việt của công ty

Liên hệ một ngân hàng bất kỳ để mở tài khoản của công ty và đăng ký nộp thuế điện tử. Sau khi mở tài khoản phải thông báo tài khoản ngân hàng cho cơ quan đăng ký kinh doanh

Vào ngày cuối cùng của tháng thành lập hoặc ngày dự kiến hoạt động. Do đó, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không hoạt động ngay ngày cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp thì nên chú ý ghi ngày dự kiến hoạt động vào phần thông tin thuế đính kèm mẫu

Liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để hoàn thành hồ sơ khai thuê ban đầu.

Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số được phép cung cấp dịch vụ có sẵn trên thị trường.

Sau khi thiết lập hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải thông báo hóa đơn điện tử với cơ quan đăng ký thuế trực tiếp quản lý

Mặc dù luật doanh nghiệp bãi bỏ các quy định về thông báo mẫu con dấu, nhưng con dấu vẫn bắt buộc phải có trong các giao dịch nhất định. Đồng nghĩa với việc bãi bỏ thủ tục hành chính về thông báo và hình thức con dấu nhưng không phải là bỏ con dấu.

Để được tư vấn chuyên sâu về luật doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH hai thành viên trở lên nói riêng, quý khách vui lòng liên hệ với

Luật sư của BARRSO.

Hotline: (+84) 937 029 368 hoặc email: info@barrso.com

Trân trọng

Barrso

 


Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368
barrso - Mobile: +84937029368