• Luật Phương NamHỏi đáp pháp luật miễn phí
  • (+84) 937.029.368
  • [javascript protected email address]
  • PROFESSIONAL - DEDICATED - EFFECTIVE

Trang chủ  TÀI CHÍNH & THUẾ

tai-chinh-thue

BARRSO cung cấp đầy đủ dịch vụ pháp lý cho tuân thủ tài chính & Thuế, bao gồm tư vấn xây dựng quy trình, kế hoạch và định hướng tuân thủ tài chính & thuế, giúp khách hàng giải quyết và đàm phán các vấn đề liên quan đến tài chính & Thuế.

Ngoài ra, chúng tôi cũng tư vấn pháp lý liên quan đến chính sách kế toán, chúng tôi giúp khách hàng giữ sổ kế toán, chuẩn bị và thực hiện quy trình kế toán cần tuân thủ của bộ phận thuế.

Các lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi như thị trường vốn (bao gồm thị trường chứng khoán, ngân hàng, vốn nội bộ của doanh nghiệp), tuân thủ thuế (bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế cá nhân (PIT), thuế giá trị gia tăng) và thuế, tài chính khác quản lý (bao gồm cả kế hoạch, lịch trình, hướng đi được xây dựng bởi khách hàng dựa trên tư vấn pháp lý của BARRSO.)

Chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng từ khi dự án chỉ được thành lập cho đến khi dự án hoàn thành và đạt được thành tích.

tai-chinh-thue

THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
Câu hỏi: Xin quý công ty cho tôi hỏi, công ty tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán thì tôi bắt buộc phải nộp ...

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIẢM NĂM 2020
Các điều kiện để được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2020 ( giảm 30% tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) Các thực thể được quy định: (i) Doanh nghiệp được thành lập theo luật pháp ...

Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368
barrso - Mobile: +84937029368