• Luật Phương NamHỏi đáp pháp luật miễn phí
  • (+84) 937.029.368
  • [javascript protected email address]
  • PROFESSIONAL - DEDICATED - EFFECTIVE

Trang chủ TÀI CHÍNH & THUẾ

THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Câu hỏi: Xin quý công ty cho tôi hỏi, công ty tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán thì tôi bắt buộc phải nộp những nơi nào và thời hạn nộp là bao lâu?

Luật sư trả lời: Cảm ơn câu hỏi của Bạn, dựa trên dữ liệu của bạn, Công ty Luật Barrso xin trả lời như sau:

Nếu chế độ kế toán của bạn đang áp dụng theo thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Căn cứ điều 109 và 110 của thông tư 200, sau khi báo cáo tài chính được kiểm toán, bạn cần nộp nhưng nơi như sau: (1) Cơ quan tài chính ( đối với bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bạn nộp tại sở tài chính, (2) cơ quan thuế, (3) cơ quan thống kê, (4) doanh nghiệp cấp trên (nếu có), (5) cơ quan đăng ký kinh doanh nơi bạn có trụ sở chính.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp của bạn nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, bạn cần phải nộp báo cáo tài chính năm cho ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao theo yêu cầu.

Chú ý: Nếu công ty bạn là công ty đại chúng thì ngoài các nơi trên, công ty bạn phải nộp báo cáp tài chính cho ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán.

Nếu chế độ kế toán bạn đang áp dụng theo thông tư 133/2016/TT-BTC cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Căn cứ vào điều 80 của thông tư này, nơi nhận báo cáo tài chính bao gồm: (i) cơ quan thuế, (ii) cơ quan kinh doanh, (iii) cơ quan thống kế.

Ngoài ra cũng giống như thông tư 200, nếu doanh nghiệp của bạn nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, bạn cần phải nộp báo cáo tài chính năm cho ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao theo yêu cầu.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính:

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạch toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC, thời hạn nộp báo cáo tài chính là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với doanh nghiệp hoạch toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC, thời hạn nộp báo cáo tài chính cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Lưu ý: Đối với công ty hợp danh phải nộp báo cáo chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kế thúc kỳ kế toán năm.

Tóm tắt:

nơi nộp và thời hạn nộp báo cáo tài chínhCâu hỏi: Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp nhà nước, vậy xin quý công ty cho tôi hỏi, sau khi có báo cáo tài chính thì doanh nghiệp tôi cần nộp ở những nơi nào và thời gian nộp khi nào?

Luật sư trả lời: Cảm ơn câu hỏi của quý doanh nghiệp, luật sư Barrso xin được trả lời như sau:

Căn cứ vào  điều 110 của thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, sau khi có báo cáo tài chính doanh nghiệp cần nộp ở các nơi: (i) cơ quan tài chính, (ii) cơ quan thuế, (iii) cơ quan thống kê, (iv) doanh nghiệp cấp trên, (v) cơ quan đăng ký kinh doanh.

  1. Cơ quan tài chính được hiểu:

Đối với các doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương phải lập và nộp báo cáo tài chính cho sở tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngoài ra đối với doanh nghiệp nhà nước trung ương còn phải nộp tại bộ tài chính (cục tài chính doanh nghiệp)

 

Đối với các doanh nghiệp nhà nước đặc thù: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp báo cáo cho Bộ tài chính (vụ tài chính ngân hàng hoặc cục quản lý giám sát bảo hiểm)

Cũng như các doanh nghiệp khác, công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp báo cáo cho ủy ban chứng khoán nhà nước và sở giao dịch chứng khoán.

 

Ngoài ra, các doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài các nơi nộp báo cáo như trên, còn nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Thời gian nộp báo cáo tài chính:

Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất của đơn vị kế toán là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; đối với công ty mẹ, tổng công ty nhà nước là 45 ngày.

Thời hạn nộp báo cáo năm của đơn vị kế toán là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với công ty mẹ, tổng công ty là 90 ngày.

Xin luật sư cho chúng tôi hỏi, công ty tôi 100% vốn việt nam, vậy báo cáo tài chính công ty tôi nộp ở những nơi nào và thời hạn nộp là khi nào?

Cảm ơn quý khách, đối với câu hỏi của quý khách, chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ thông tư 200/2014/TT-BTC, thông tư 133/2016/TT-BTC, sau khi có báo cáo tài chính quý doanh nghiệp cần nộp ở những nơi : (i) cơ quan thuế quản lý trực tiếp, (ii) cơ quan thống kê, (iii) doanh nghiệp cấp trên (nếu có), (iv) cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp của bạn nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, bạn cần phải nộp báo cáo tài chính năm cho ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao theo yêu cầu.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

thời hạn và nơi nộp báo cáo tài chính

Để được Luật sư tư vấn: hotline: (+84) 937 029 368.

Trân trọng

Barrso Law firm.


Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368
barrso - Mobile: +84937029368