• Luật Phương NamHỏi đáp pháp luật miễn phí
  • (+84) 937.029.368
  • [javascript protected email address]
  • PROFESSIONAL - DEDICATED - EFFECTIVE

Trang chủ TÀI CHÍNH & THUẾ

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIẢM NĂM 2020

thue-thu-nhap-doanh-nghiep-duoc-giam-nam-2020

Các điều kiện để được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2020 ( giảm 30% tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

  • Các thực thể được quy định: (i) Doanh nghiệp được thành lập theo luật pháp Việt Nam, (ii) Các tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã, (iii) Các nhà cung cấp dịch vụ công được thành lập theo luật pháp của Việt Nam, (iv) Các tổ chức khác được thành lập tại theo luật pháp của Việt Nam và kiếm thu nhập từ hoạt động kinh doanh.
  • Tổng doanh thu của doanh nghiệp năm 2020 không vượt quá 200 tỷ đồng Việt Nam.

Các doanh nghiệp sẽ tự tính thuế giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khi nộp thuế hàng quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Căn cứ vào Nghị quyết số 116/2020 / QH2014 của quốc hội  sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế vào năm 2020.

thu-thu-nhap-doanh-nghiep-duoc-giam-nam-2020


Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368
barrso - Mobile: +84937029368